نکته ها
اینقدربه دوردست هاخیره مشوصدایت را بلند نکن ،خدانزدیک تراز آن است که نجوایت رانشنوداوهمین حوالی است کافی است کمی نزدیک ترنگاه کنی وکمی مهربان ترباشی [فلسفه زندگی] مردم از هیچ چیز به اندازه مسئولیت وحشت ندارند با وجود این هیچ چیز به اندازه مسئولیت دردنیا باعث پیشرفت انسان نمی شود. تجربه معلم سختگیری است که اول امتحان میگیرد وبعد درس میدهد [فلسفه زندگی] راستگوترین مفید ترین ودائمی ترین رفیق برای هرکسی کتاب است [فلسفه زندگی] مزرعه درعاشقانه های مترسک برای کلاغ خواب زمستان را میبیند [] میان ((همیشه))و((گاهی))دره ایاست از سکوت خردمندان وپرحرفی احمق ها [] لبخند بیش ازچند لحظه دوام نداردولی خاطره آن جاودانی است [] ریشه گلی است که به شهرت پشت کرده است [] مردم به دنبال گزارش روزانه مدیران ودلت مردان نیستند آنان دگرگونی وبهروزی زندگی خویش راخواستارند [] گاهی برخی افرادهمه اشتباهات زندگی خود راروی هم میریزند وازآن غول بی شاخ ودمی به وجود میآورند ونامش را هم تقدیر میگذارند [] ممکن است فردی که دائم سئوال میکندنادان به نظر برسد ولی کسی که هرگز سئوال نمیکند در تمام عمر نادان باقی می ماند [فلسفه زندگی] برای آنکه همواره دوستانمان را نگه داریم بهتر است همواره فاصله ای میان خودوآنها داشته باشیم [] انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال میکند دیگران رافریب داده است. [] هنر عوض کردن شخصیت ورفتارکسی راکه عاشقانه انتخاب کرده ای بایادآوری هرروزه اینکه انتخابش کرده ای عوض کن. [] همیشه از خوبی آدم ها برای خودت دیوار بساز.پس هروقت درحق توبدی کردند فقط یک آجر ازدیواربردارویادت باشد بی انصافی است اگر بخواهی دیوارراخراب کنی [] مرد بزرگ دیر وعده میدهد وزود انجام میدهد [] یادت باشدوقتی انگشت اتهام به سوی کسی دراز میکنی 3انگشت دیگرت خودت رانشانه رفته اند [] همانی هستی که می اندیشی [] عشق لحظه ای آدم راداغ میکندودوست داشتن آدم راپخته میکند هرداغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود [] اگر کسی یک بار به توخیانت کرد این اشتباه اوست واگر کسی دوبار به توخیانت کرد این اشتباه توست [] هرگز درزندگیاین دوراابراز نکنید نخست آنچه نیستیدودوم همه آنچه هستید [] آگر فرصت ها پست درخانه شما نمی آیند دردیگری بسازید [] پیروزی یکروزه به دست نمی آید اما اگر خودراپیروز بشماری یکباره ازدست می رود [] تاسف ابر سیاهی است که آسمان ذهن آدمی راتیره میسازد در حالی که تاثیرجرائم رامحو نمی کند [] 20سال بعدبابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تابابت کارهایی که کرده ای بنابراین روحیه تسلیم پذیری راکناربگذار جستوجوکن، آرزو کن، کشف کن [] مردان بزرگ همچون کوه هستند که هرچه از آنها دورتر می شویم ،عظمت آنها بیشتر آشکار می شود [] چه غصه هایی که به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی پیش نمی آید ،میخوریم [] یادمان باشد هرسلا می خداحافظی ندارد اما همه خداحافظی روزی سلامی داشته اند [] فرداازآن کسانی است که دلخوش امروزوحسرت کش دیروزنیستند [] همیشه حرف هایی برای نگفتن وجود دارد وگاهی ارزش هرکسی به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد [] وقتی آنچه داریم می بخشیم ،آنچه نیازمندآنیم دریافت خواهیم کرد [] انسان به خوشبختی خیلی زود عادت میکند وچون خیلی زود عادت میکند،خیلی زود هم فراموش میکندکه خوشبخت است [] بزرگترین اقیانوس آرام است آرام باش تابزرگترین باشی [] طوری زندگی کن که ای کاش تکه کلام دوران پیریت نشود []
گالری تصاویر
آمار بازدیدکنندگان
3189امروزmod_vvisit_counter
2635دیروزmod_vvisit_counter
10915این هفتهmod_vvisit_counter
8148هفته گذشتهmod_vvisit_counter
25710این ماهmod_vvisit_counter
349421ماه گذشتهmod_vvisit_counter
4326843کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 58 مهمان, 8 ربوت حاضر
IP شما: 54.211.27.61
 , 
امروز: 28 فروردین 1393